Partnerzy


Czy posy?a? dziecko dodatkowo do polskiej szko?y?

Wiele z nas zadaje sobie to pytanie. Znam na nie wiele odpowiedzi, wszystkie szanuj?, lecz nie ze wszystkimi pozwol? si? zgodzi?. Pozwoli?am sobie zrobi? ma?y sonda? po?rd moich bli?szych i dalszych znajomych, przyznam ?e by?am niesamowicie zaskoczona niektrymi wypowiedziami.

Oczywi?cie jestem zdania, ?e przepis na w?a?ciwe wychowanie nie istnieje, do ka?dego dziecka nale?y podchodzi? indywidualnie. Nie istniej? takie same dzieci, ka?de jest inne i niesamowite.

Uwa?am rwnie?, ?e ka?demu dziecku nale?? si? rwne szanse do czerpania wiedzy, a naszym obowi?zkiem jest zadbanie o to.

Dlatego pe?na dwuj?zyczno?? naszych dzieci jest tak wa?na. Przez pe?n? dwuj?zyczno?? rozumiem pos?ugiwanie si? dwoma j?zykami w rwnym stopniu. Bior? pod uwag? nie tylko mow?, pisowni?, ale rwnie? znajomo?? historii i geografii.

Dwuj?zyczno?? jest nie tylko pos?ugiwaniem si? dwoma j?zykami, ale rwnoleg?ym ?yciem w dwch kulturach, my?leniem w dwch j?zykach. Poznanie korzeni, w przypadku polskich rodzin, czy jednego rodzica, kszta?tuje pe?n? to?samo?? naszego dziecka, jego pe?ne ja. Warto zadba?, o przekazanie naszym dzieciom wszystkiego co cenne, j?zyka, kultury, tradycji, wiadomo?ci na temat jego ojczyzny, b?d? ojczyzny jednego z rodzicw. Wszystkie te czynniki wp?ywaj? na kszta?towanie to?samo?ci naszego dziecka.

Więcej…

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Środa
8 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy,
Gawryła, January, Radosław,
Sieciesława

Do końca roku zostało 268 dni.
Zodiak: Baran

fb